pobierz katalog

 

Syngen TriSol RNA Purification Solution


Image

Cena
 757,00 zł netto 931,11 zł brutto
Opakowanie
100 ml
Dostępność Na magazynie
SKU
SY391611
Producent
Syngen
Opis produktu

Syngen TriSol RNA Purification Solution służy do jednoetapowej izolacji całkowitego RNA z tkanek, komórek, bakterii, roślin, grzybów i płynów ustrojowych. Procedura izolacji jest bardzo prosta i trwa około 40 minut. Po homogenizacji próbki i rozdzieleniu faz izolowane RNA przechodzi do górnej, wodnej fazy natomiast wszystkie zanieczyszczenia przechodzą do interfazy lub do fazy organicznej. Otrzymane RNA należy wytrącić przy użyciu alkoholu izopropylowego i rozpuścić w odpowiedniej ilości buforu lub wody. Dzięki temu uzyskuje się preparat o stężeniu wymaganym do dalszych aplikacji.

Zoptymalizowany skład odczynnika Syngen TriSol RNA Purification Solution i specjalny protokół izolacji zapewniają bardzo wysoki stopień integralności otrzymanego RNA, dzięki czemu może być ono wykorzystane do wszystkich późniejszych aplikacji między innymi do real-time PCR, northern blot, selekcji poli-A, mikromacierzy i innych.

Najważniejsze zalety

 • uniwersalny
 • szybka procedura
 • wysoka czystość i integralność
 • duża wydajność
 • jednoetapowa izolacja
 • skalowalność


Przykładowe zastosowania

 • badania chorób resztkowych wymagające dużej objętości próbki
 • selekcja poli-A
 • odwrotna transkrypcja
 • synteza cDNA

Materiał wyjściowy

 • tkanki
 • komórki
 • bakterie
 • drożdże
 • grzyby
 • rośliny
 • - płyny ustrojowe
Zwróć uwagę

uniwersalne zastosowanie
duża wydajność

Przykładowe zastosowania

choroby resztkowe
selekcja poli-A
odwrotna transkrypcja

Wielkość próbki

skalowalna

Wielkość próbki na 1 ml TriSol:

100mg tkanki
1x10 mln komórek

Wytrącanie

izopropanol

Materiał wyjściowy (m.in.):

tkanki, komórki
bakterie, drożdże
grzyby, rośliny

Czas izolacji

40 minut