IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<


TRANSFEKCJA KOMÓREK - TECREA


Nowoczesne, nietoksyczne dla komórek odczynniki do transfekcji. Unikalna technologia HappyFect do DNA i RNA oraz NanoCargo do innych cząsteczek.

Najważniejsze zalety:
- różne typy komórek
- nietoksyczny dla komórek
- wysoka wydajność
- unikalne nanostruktury


HappyFect
HappyFect pozwala na szybką i wydajną transfekcję różnego typu komórek eukariotycznych, w tym komórek trudno ulegających transfekcji. HappyFect w połączeniu z DNA lub RNA tworzy unikalne nanostruktury, które umożliwiają szybkie i wydajne wnikanie kwasów nukleinowych do cytoplazmy komórek. Odczynnik nie jest toksyczny dla komórek poddawanych transfekcji. Dzięki zoptymalizowanemu protokołowi czas przygotowania mieszaniny jest bardzo krótki, nie jest wymagane przemywanie komórek po podaniu środka transfekującego, a efekty transfekcji możemy obserwować już po pierwszym dniu.

Zastosowanie:

  • wprowadzanie DNA i RNA
  • komórki eukariotyczne
  • komórki trudno ulegające transfekcji


NanoCargo
NanoCargo to innowacyjny odczynnik ułatwiający wnikanie cząsteczek takich jak peptydy i białka, w tym przeciwciała, do komórek zarówno eukariotycznych jak i prokariotycznych. Odczynnik jest nietoksyczny i może być stosowany do bardzo wielu linii komórkowych. Zoptymalizowany i wystandaryzowany protokół pozwala na transfekcję w krótkim czasie i z dużą wydajnością. Efekty można obserwować już po pierwszym dniu.

Zastosowanie:

  • wprowadzanie białek, peptydów, przeciwciał
  • komórki eukariotyczne i prokariotyczne
  • komórki trudno ulegające transfekcji