IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

QBT Fatty Acid Uptake Assay Kit

oparta na fluorescencji metoda skriningu transporterów kwasów tłuszczowych umożliwiająca monitorowanie
    reakcji w czasie rzeczywistym
jednokrokowa metoda umożliwiająca analizę wielu próbek jednocześnie
brak potrzeby stosowania czasochłonnych i drogich metod fluorescencyjnych (jak FACS) i radioaktywnych
metoda uniwersalna-wymagany dowolny czytnik fluorescencji z odczytem z dołu

Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit

Neurotransmitery odgrywają ważną rolę w takich chorobach jak depresja czy choroby neurodegeneracyjne     
np. Alzheimer czy Parkinson. Możliwość monitorowania aktywności serotoniny, nor epinefryny i dopaminy     
(SERT, NET i DAT) pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy tych chorób.

umożliwia pomiar kinetyczny wchłaniania neurotransmiterów serotoniny, dopaminy i nor epinefryny
metoda fluorescencyjna w komórkach żywych zastępująca kosztowne metody radioaktywne, bezpieczna dla
    użytkownika
jednokrokowy protokół umożliwiający automatyzację i szeroki skrinning
możliwość wyboru odczytu jednorazowego (endpoint) do skriningu wielu próbek lub odczytu kinetycznego
    do badania mechanizmów transportu