IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

IMAP Assays

jednokrokowa metoda (zmieszaj i odczytaj) oznaczania aktywności kinaz, fosfataz i fosodiesteraz
metoda generyczna, nie oparta o wysoce specyficzne przeciwciała dlatego może być użyta dla każdej kinazy,
    fosfatazy, diesterazy
odczyt może być dokonywany przy użyciu polaryzacji fluorescencji (FP) lub lub TR-FRET
metoda skalowalne umożliwiająca oszczędność odczynników

IMAP FP Substrate Finder

umożliwia szybką identyfikację jednej lub większej ilości kinaz w obecności różnej ilości peptydów celem
    identyfikacji potencjalnego substratu do reakcji scriningowych IMAP
możliwość przeprowadzenia reakcji w obecności więcej niż 50 różnych peptydów w płytce 384-dołkowej
oszczędność czasu i redukcja kosztów