IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<
Standardy Horizon Diagnostics

alt

Horizon Diagnostics oferuje genetycznie zdefiniowane, wystandaryzowane, ludzkie genomowe standardy referencyjne. Typowe zastosowanie to walidacja urządzeń i procesów diagnostycznych.

Standardy referencyjne Horizon Diagnostics (HDx) wytwarzane są w zaawansowanym systemie kontroli jakości i spełniają wymagania ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003.

Zmienność w ilości DNA izolowanego z bioptatów oraz brak standaryzacji są w tej chwili głównym źródłem błędów w aplikacjach biologi molekularnej.

Zastosowanie genetycznie zdefiniowanego materiału referencyjnego zapewnia standaryzację i kontrolę jakości molekularnych zestawów diagnostycznych, wpływając bezpośrednio na ich dokładność.

Lista dostępnych standardów referencyjnych cały czas się powiększa.


Aktualnie dostępne warianty:

Base-Seq HDx™standardy do sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjonowania qPCR
Q-Seq HDx™standardy do sekwencjonowania nowej generacji (NGS), w tym True-Q, Quantitative, Gene-Specific
Tru-Q HDxponad 40 onkospecyficznych mutacji dostępnych w stosunkach ilościowych 5%, 2.5%, 1.25%, pozwalające na ustalenie specyficzności i czułości testów
Quantitative HDx11 podstawowych mutacji onkospecyficznych, 29 mutacji drugorzędnych i ponad 500 mutacji trzeciego stopnia, do analizy wybranej lub całej sekwencji genomu
Gene-Specific HDxpanele EGFR i KRAS pozwalające na precyzyjne tworzenie rozcieńczeń do analizy czułości i specyficzności w badanym procesie
FISH HDx™standardy FISH do optymalizacji oraz monitorowania wydajności procesu oraz do walidacji procesów cytogenetycznych

Typowe zastosowania:

-
rutynowa walidacja czułości i specyficzności testów
-
ustalanie granicy wykrywalności tzw. LOD walidowanych testów
-
kontrola procesów preanalitycznych, w tym izolacji DNA i wewnętrznej kontroli oznaczeń ilościowych
-
badanie wydajności testów w zależności od platformy, testu oraz użytkownika jako wspólny punkt referencyjny
-
możliwość dowolnego tworzenia krzywych standardowych
-
podnoszenie jakości poprzez dostępność materiału do szkoleń oraz testów biegłości (proficiency schemes tests)


Przykładowe geny
ABL1B-RafFLT3GNASJAK2MLLPDGFRAROS1
AKT1EGFRGNA11IDH1K-RasN-RasPI3KaRUNX1
ALKFGFR2GNAQIDH2METNotch1PTEN

Dostępne formaty
roztwór genomowego DNA
skrawek parafinowy FFPE
materiał do FISH