IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<
Selekcja klonów - Cell biology reagents - Syngen Biotech

CHO Growth A

zoptymalizowane, półpłynne lub płynne medium do produkcji przeciwciał
zdefiniowane chemicznie i wolne od komponentów zwierzęcych
w połączeniu z reagentem Clone Detect i instrumentem Clone Select Imager lub Clonepix 2 zapewnia szybki
    skrining i selekcję pożądanych klonów

Clone Media

medium do hodowli i izolacji ssaczych koloni komórek
umożliwia zwrost komórek takich jak hybridoma, CHO, CHO-S, CHOK1 i innych
dostępny w wariantach standarsowym, animal-free i glutamine-free

CloneMatrix

2,5-krotnie stężony koncentrat do przygotowywania medium do wzrostu komórek komórek takich jak
    hybridoma, CHO, CHO-S, CHOK1 i innych

Recombinant CloneDetect

unikalny odczynnik do detekcji anty-ludzkich IgG (Fc-region)
produkowany bez użycia substratów pochodzenia zwierzęcego
wysoka specyficzność dla wszystkich klas ludzkiego IgG

CloneDetect

odczynnik do wizualizacji wydzielonych przeciwciał
kompatybilny z instrumentem ClonePix™
dedykowany dla komórek mysich, szczurzych i ludzkich

Adherent Cell Picking Reagent

sterylny odczynnik dedykowany do pobierania adherentnych kolonii bez utraty ich żywotności
kompatybilny z instrumentem ClonePix™

Cell-Based Assay Kits

badanie żywotności komórek traktowanych różnymi czynnikami
kompatybilny z instrumentem CellReporter™ i ImageXpress Micro XLS

Cleaning And Sterilizing Solutions

dekontaminacja instrumentów i akcesoriów

Calibeads

fluorescencyjne mikrokulki do weryfikacji wizualizacji i pobierania komórek w systemie ClonePix™