IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<
broszura

SmartSeq / Mix2Seq

  • usługa sekwencjonowania oraz bezpieczne przesyłanie próbek
  • zestaw zawiera 96 probówek oznaczonych kodem kreskowym wraz z zatyczkami
  • probówki mogą być wykorzystane w całości przez zamawiajacego lub niezależnie przez różne osoby w laboratorium
  • probówki wraz z nałożoną próbką i własnym lub wybranym primerem wysyłane są do sekwencjonowania do firmy Eurofins Genomics
  • wyniki odczytywane są w internecie poprzez indywidualne konto klienta następnego dnia po dostarczeniu
  • odczyt do 1100 zasad w formatach .ab1, .scf i fasta
  • raport jakościowy z odczytu w formacie pdf


SmartSeq / Mix2Seq

unikalny system do sekwencjonowania gwarantujący bezpieczne przesłanie badanej próbki,
wysyłasz matrycę z dodanymi primerami
używasz dostarczonych probówkach z kodem kreskowym
Value Read

usługa sekwencjonowania pojedynczych próbek (sekwencji plazmidowych, fragmentów oraz produktów PCR),
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

Prepaid Barcodes

przedpłacony serwis sekwencjonowania,
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

Service a la Carte indywidualne projekty sekwencjonowania
Ready to Load sekwencjonowanie próbek gotowych do nałożenia bezpośrednio na sekwenator ABI
96-well sekwencjonowanie w płytkach 96-dołkowych
Primer Walking sekwencjonowanie bardzo długich fragmentów
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ DZIAŁ:


Sekwencjonowanie DNA Na Zamówienie

- Pojedyncze sekwencjonowanie

- Sekwencjonowanie z płytek 96-dołkowych

- Projekty sekwencjonowania

- Dodatkowe usługi (Free Barcode Labels, Primery do sekwencjonowania itp.)

- Zestaw do sekwencjonowania SmartSeq Kit


NOWOŚĆ! Ułatwiający pracę zestaw do sekwencjonowania 96 prób z unikalnymi kodami kreskowymi. Więcej informacji znajdziesz w naszym Dziale Nowości i w broszurze:


http://www.eurofinsgenomics.eu/media/636936/smartseq_flyer.pdf