IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<


Synteza primerów i sond

qPCR probes sondy do real-time PCR
PCR primer startery do PCR
SeqPrimer startery do sekwencjonowania
Cloning Oligos oligonukleotydy zoptymalizowane do reakcji klonowania
oraz syntezy genów
NGSgrade Oligos nukleotydy zwalidowane do reakcji NGS

Sprawdź, który primer jest najlepszy dla Ciebie >> TUTAJ <<

broszura

HPSF - High Pure Salt Free

Firma Eurofins Genomics stosuje unikalną metodę syntezy, niespotykaną u innych producentów. Synteza odbywa się w fazie gazowej. W takiej metodzie syntezy wydajność przyłączania kolejnych nukleotydów do rosnącego primera jest niemal 100-procentowa! Pociąga to za sobą następujące konsekwencje:

 • Produkt nie wymaga odsalania, ponieważ powstaje w metodzie bezsolnej, nie ma zatem strat podczas odsalania
 • Otrzymany produkt jest homogenny, wszystkie primery w probówce mają tę samą długość, bez potrzeby stosowania oczyszczania HPLC
 • Wyższa szybkość i wydajność budowy łańcucha wpływa na wydajność całej syntezy – uzyskujemy więcej produktu
 • Brak oczyszczania HPLC wpływa na wydajność syntezy – nie ma strat podczas oczyszczania HPLC

Dzięki tak wysokiej wydajności syntezy uzyskujemy dużo więcej produktu w danej skali syntezy, niż firmy konkurencyjne!!

Projektuj primery i sondy on-line!

Program do projektowania primerów do PCR
Program do projektowania primerów i sond do real-time PCR


SeqPrimer NGS
Startery przeznaczone do aplikacji typu sekwencjonowanie, weryfikacji eksperymentów mutagenezy (SDM), detekcji heterozygot oraz analiz SNP metodą sekwencjonowania, sekwencjonowania mtDNA, genotypowania poprzez sekwencjonowanie metodą Sangera, identyfikacji małych delecji i insercji, detekcji rearanżacji. Czystość sekwencji oznaczonej UPLC wynosi 90%, a jakość potwierdzana jest MALDI-TOF MS. Producent gwarantuje wydajność 5nmol.

NGSgrade Oligos
Startery NGSgrade powstały w oparciu o doświadczenia Eurofins Genomics jako firmy świadczącej usługi sekwencjonowania NGS. Produkty syntezy przechodzą szereg kontroli jak MALDI-TOF MS czy elektroforeza kapilarna w aparacie Fragment Analyzer AATI. Gwarantowana czystość po oczyszczaniu HPLC przekracza 80%, zredukowano ryzyko pomyłek podczas analiz typu multiplex NGS. Oligonukleotydy NGSgrade przeznaczone są do wszelkich zastosowań typu NGS na wszystkich dostępnych urządzeniach NGS. Dostępne są w wersji niezmodyfikowanej, zmodyfikowanej oraz PTO.

Synteza oligonukleotydów:

 • oligonukleotydy DNA w probówkach
 • oligonukleotydy DNA na płytkach
 • oligonukleotydy oczyszczane
 • oligonukleotydy DNA modyfikowane
 • oligonukleotydy ssRNA
 • O-Methyl-RNA/Chimerics
 • oligonukleotydy RNA modyfikowane

siRNA

- Synteza siRNA

- Projektowanie siRNA