IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

Termocyklery real-time PCR

LineGene 9600 Plus Bioer Technology


 • sterowany za pomocą ekranu dotykowego

 • maksymalna elastyczność – 6-kanałowa detekcja z HRM

 • analiza High Resolution Melting (HRM)

 • nieśmiertelne źródło światła LED osobne dla każdego kanału

 • zakres dynamiczny od 1 do 10 000 000 000 kopii

 • stała droga optyczna, odczyt od spodu – brak potrzeby ROX

 • najszybszy skan – 0,5 sek./rząd dzięki ultraczułym PMT

 • gradient o rozpiętości regulowanej 1-36°C

 • funkcja schładzania bloku do +4°C – klasyczny PCR

 • superdokładność

  –  kontrola +/-0,1°C

  –  jednorodność +/-0,3°C

  –  wahania +/-0,1°C

 • szybkość grzania i chłodzenia do 4°C/sek. – Peltier Ferrotec (Japan)
Line Gene 9600 Plus to  aparat do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym umożliwiający amplifikację do 96 próbek jednocześnie. Jest systemem całkowicie uniwersalnym i otwartym, umożliwiającym zastosowanie plastików i odczynników dowolnego producenta. Współpracuje ze wszystkimi systemami używanymi do pomiaru amplifikacji DNA: barwnikami interkalującymi, sondami hydrolizującymi, sondami FRET, TaqMan i Molecular Beacons. Można używać niemal wszystkich dostępnych barwników fluorescencyjnych, enzymów i buforów, gotowych zestawów.

Jako źródła wzbudzenia zastosowano oddzielne diody LED dla każdego kanału (możliwość reakcji 6-plexowyh, a w przyszłości rozbudowy nawet do 8-plexowych). Wzajemny wpływ poszczególnych kanałów nie przekracza 1% wartości sygnału, dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa, programowa korekcja danych.

Stała, identyczna dla każdej próby długość drogi optycznej eliminuje konieczność stosowania wewnętrznego barwnika referencyjnego typu ROX. Barwniki te stosowane są w systemach, w których odległość prób od źródła światła jest zmienna i zależy od położenia próbówki w bloku. W tych przypadkach różnice w energii emitowanej fluorescencji nie zależą wyłącznie od ilości amplifikowanego DNA, lecz także od różnicy w energii światła wzbudzającego docierającego do prób. Brak konieczności stosowania barwnika referencyjnego powoduje, że zwolniony zostaje jeden kanał i system staje się realnie systemem 2-, 5- lub 6-kolorowym, w którym wszystkie kanały mogą być wykorzystane przez użytkownika.

Line Gene 9600 Plus jest sterowany za pomocą tableta, który pozwala na łatwy i szybki dostęp do protokołów amplifikacji jednocześnie oszczędzając miejsce w laboratorium.

Line Gene 9600 Plus posiada funkcję HRM (High Resolution Melting), która jest szybką i najtańszą metodą umożliwiającą precyzyjną identyfikację fragmentów DNA nieznacznie różniących się długością, SNP, komplementarnością. W przeciwieństwie do metody FRET, technika HRM nie wymaga stosowania specyficznych sond. Fragmenty DNA identyfikowane są na podstawie krzywych denaturacji o wysokiej rozdzielczości. Do detekcji fragmentów DNA wykorzystuje się barwniki nowej generacji z grupy LC Green, Eva Green lub SYTO pozwalające na odpowiednie wysycenie sygnału fluorescencyjnego. Denaturację DNA prowadzi się bezpośrednio po amplifikacji, w tej samej probówce. Wyniki otrzymywane są po około 10 min od zakończenia amplifikacji. Typowym zastosowaniem metody HRM jest identyfikacja polimorfizmów SNP.