IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA


Klasyczna diagnostyka ilościowa – real-time PCR

Zestawy do real-time PCR posiadają endogenną kontrolę wewnętrzną, kontrolę negatywną i dodatkową, egzogenną kontrolę wewnętrzną, niezbędną dla próbek niezawierających komórek gospodarza. Zastosowanie systemu dUTP/UNG gwarantuje wyeliminowanie fałszywie pozytywnych wyników. Dzięki wspólnemu profilowi temperaturowemu w trakcie jednego uruchomienia aparatu można zdiagnozować wiele chorób. Do walidacji i standaryzacji procedur diagnostycznych producent oferuje kontrole pozytywne i kontrole ilościowe kompatybilne z oferowanymi zestawami. Standardy ilościowe do diagnostyki BCR-ABL p210 są kalibrowane na plazmid referencyjny IRMM ERM-AD623 BCR-ABL1 zalecany przez Komisję Europejską (Europe Against Cancer).

Trombofilia Czynnik V Leiden mutacja G1691A, Czynnik II mutacja G20210A, MTHFR mutacja A1298C, MTHFR mutacja C677T, czynnik V mutacja H1299R, Czynnik V mutacja Y1702C, PAI-1 polimorfizm 675 4G/5G, ACE insercja/delecja
Hemochromatoza Gen HFE mutacja C282Y, gen HFE mutacja H63D, gen HFE mutacja S65C
Farmakogenetyka Interleukina 28B polimorfizm rs12979860, interleukina 28B polimorfizm rs8099917
Onkohematologia JAK2 mutacja V617F, BCR-ABL p210 (IRMM ERM-AD623 BCR-ABL1), BCR-ABL p190, WT1, AML1-ETO, PML-RARA bcr1, PML-RARA bcr2, PML-RARA bcr3, standardy ilościowe BCR-ABL p210, BCR-ABL p190, WT1, AML1-ETO

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wysoka czułość i powtarzalność
- endogenna i egzogenna kontrola wewnętrzna
- wspólny profil temperaturowy
- system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
- dodatkowe standardy
- do walidacji procedur


Klasyczna diagnostyka jakościowa - klasyczny PCR

Hematologia Jednoczesna detekcja mutacji czynnik V Leiden G1691A, czynnik II G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C
Farmakogenetyka Interleukina 28B – detekcja i genotypowanie polimorfizmu, Detekcja polimorfizmu w genach CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, HLA-B*57:01
Choroby genetyczne Celiakia, detekcja delecji w lokus AZF, detekcja trisomii chromosomów 13, 18 i 21
Onkologia Translokacja BCL1, translokacja BCL2, mutacja w genie CALR, analiza klonalności regionu V-J

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wysoka czułość i powtarzalność
- system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG


Diagnostyka pakietowa - real-time PCR

Wysokiej jakości zestawy diagnostyczne do detekcji mutacji i ekspresji genów w zmienionych nowotworowo tkankach. Testy zapewniają otrzymanie wyników już w 90 minut i są zwalidowane na różne termocyklery real-time PCR powszechnie używane w laboratoriach diagnostycznych.

Testy charakteryzują się wyjątkowo wysoką czułością (1%) oraz dużą dokładnością (99%). Większość testów posiada certyfikat CE IVD do zastosowań klinicznych. Produkcja przebiega zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz standardami ISO-13485.

Producent współpracuje z firmami AstraZeneca i Pfizer w zakresie diagnostyki EGFR oraz ROS1.


Przykładowe testy:
 • KRAS
 • BRAF
 • JAK2
 • KIT
 • EGFR
 • BCR-ABL
 • PIK3CA
 • EML4-ALK
 • ROS1
 • ALK/ROS1
 • P53
 • RET
 • KRAS 19
 • NRAS 16
 • ERCC1
 • TYMP
 • STMN1
 • RRM1


Najważniejsze zalety:
- szybki wynik – 90 minut
- wysoka czułość – 1%
- endogenna i egzogenna kontrola wewnętrzna
- duża dokładność – 99%
- certyfikat CE IVD
- opatentowana technologia


Sprawdzone zestawy do izolacji DNA z bloczków FFPE  >>> zajrzyj tutaj <<<

Izolacja DNA z krwi  >>> zajrzyj tutaj <<<

Automatyczna izolacja  >>> zajrzyj tutaj <<<