IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<


DIAGNOSTYKA PATOGENÓW

MIKROBIOLOGIA I WIRUSOLOGIA

Wysokiej jakości zestawy do ilościowej i jakościowej diagnostyki molekularnej z zakresu wirusologii i bakteriologii.
Wszystkie zestawy posiadają certyfikat CE IVD do diagnostyki in vitro.


Nowoczesne zestawy diagnostyczne real-time PCR typu multitest

VIASURE to nowoczesne liofilizowane testy diagnostyczne real-time PCR rozpipetowane w gotowych probówkach reakcyjnych. Użytkownik bierze potrzebną ilość probówek i jedynie dodaje bufor oraz badaną próbkę. Nie trzeba przygotowywać mastermiksów z primerami i sondami oraz sporządzać mieszanin reakcyjnych.

Dzięki technologii Multitest każdy patogen dostarczany jest w osobnej probówce, ale wszystkie badania nastawiamy razem, gdyż wszystkie testy posiadają wspólny profil temperaturowy. Jest to najwygodniejszy sposób dobierania testów diagnostycznych, bez strat odczynników i bez możliwości pomyłki.

Zestawy dostarczane są w formacie pakowanych indywidualnie 8-dołkowych stripów oraz całych płytek 96-dołkowych.


Badania jakościowe – real-time PCR

Panel jelitowy
Wirusy

Rotawirus, Adenowirus, Astrowirus, Norowirus GI, Norowirus GII, Sapowirus

Bakterie

Campylobacter, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Helicobacter pylori, Clostridium difficile toksyna A/B, Clostridium difficile, Clostridium difficile toksyna A, Clostridium difficile toksyna B, Clostridium difficile rybotyp 027 & 078, Shigella / Enteroinwazyjne szczepy Escherichia coli (EIEC)

Pasożyty

Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Giardia lamblia, Cryptosporidium
Panel oddechowy
Wirusy

Influenza A, Influenza A H1N1 pdm09, Influenza B, RSV A, RSV B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Bokawirus, Metapneumowirus ludzki, RSV A, RSV B, RSV A & B

Bakterie

Legionella pneumophila, Legionella, Legionella spp. & Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis & Bordetella holmesii

Pasożyty

Pneumocystis jirovecii

Panel tropikalny
Wirusy

Wirus Zika, Wirus Dengi (Dengue Virus), Wirus Chikungunya, Wirusy Zika & Dengi & Chikungunya


Najważniejsze zalety:

 • certyfikat diagnostyczny CE IVD
 • 2-letnia data ważności
 • warunki przechowywania w temperaturze pokojowej
 • wspólny profil temperaturowy
 • wygoda użycia – gotowe stripy z napipetowanym mastermiksem, dodajemy tylko bufor i próbkę
 • wieloetapowa kontrola jakości, rewalidacja w ośrodkach referencyjnych i krzyżowe testy z zestawami innych producentów
 • duża firma z 20-letnim doświadczeniem w diagnostyce
 • pomoc merytoryczna świadczona przez wykwalifikowaną kadrę dystrybutora


Badania ilościowe – real-time PCR

Zestawy do real-time PCR posiadają endogenną kontrolę wewnętrzną, kontrolę negatywną i dodatkową, egzogenną kontrolę wewnętrzną, niezbędną dla próbek niezawierających komórek gospodarza. Zastosowanie systemu dUTP/UNG gwarantuje wyeliminowanie fałszywie pozytywnych wyników. Dzięki wspólnemu profilowi temperaturowemu w trakcie jednego uruchomienia aparatu można zdiagnozować wiele chorób. Do walidacji i standaryzacji procedur diagnostycznych producent oferuje kontrole pozytywne i kontrole ilościowe kompatybilne z oferowanymi zestawami.

Choroby zakaźne

CMV, EBV, HSV-1, HSV-2, HHV-6, HHV-7, HHV-8, VZV, BKV, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, JCV, Enterowirus, Parvowirus B19, Mycobacterium tuberculosis, Adenowirus

Infekcje przenoszone drogą płciową (STI)

Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis i Neisseria hominis, Mycoplasma genitalium i Mycoplasma parvum, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis i Gardnerella vaginalis

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Detekcja 14 wirusów HPV wysokiego ryzyka i genotypowanie wirusów typu HPV16 i HPV 18 geny E6 i E7, Detekcja 20 wirusów HPV wysokiego ryzyka i 2 typów wirusów niskiego ryzyka i genotypowanie wirusów typu HPV6, , 11, 16 i 18, geny E6 i E7, Detekcja i genotypowanie 8 wirusów HPV wysokiego ryzyka


Najważniejsze zalety:

 • certyfikat diagnostyczny CE IVD
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • endogenna i egzogenna kontrola wewnętrzna
 • wspólny profil temperaturowy
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • dodatkowe standardy
 • do walidacji procedurBadania jakościowe - klasyczny PCR

Wirus zapalenia wątroby typu C

Zestaw do genotypowania wirusa HCV, genotypy 1-7

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV

Genotypowanie 40 rodzajów wirusa HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68a, 68b, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wysoka czułość i powtarzalność
- system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG


Badania jakościowe – klasyczny multiplex PCR
Zestawy jakościowe typu multiplex PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów. Dzięki zoptymalizowanej i wystandaryzowanej procedurze  jednorazowa izolacja materiału genetycznego z badanej próby pozwala wykryć wszystkie patogeny z danego panelu. Odpowiednio przygotowana mieszanina reakcyjna pozwala na bezpośrednie nałożenie prób po reakcji na żel agarozowy. W znaczny sposób skraca to czas wykonywania analizy i ułatwia pracę. Maksymalny czas analizy od izolacji do wyniku to około 1 godzina.

Panele diagnostyczne:

STD Panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealytica, Mycoplasma hominis
HPV Screening & high risk steraind detection Przesiewowa różnicowa analiza genu L1 i analiza onkogennych regionów E6/E7 w celu wykrycia wirusów wysokiego i niskiego ryzyka
Atypical Bacteria Pneumoniae Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila
Fecal Enterocolitic 1 Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter spp.
Fecal Enterocolitic 2 E. coli 0157:H7, Yersinia enterocolitica, Cl. difficile
Fecal Parasites Panel Criptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia
Periodontal Disease Actinobacillus actionmycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wykrywanie kilku patogenów w jednej reakcji
- wysoka czułość i powtarzalność
- bardzo krótki czas analizy


Diagnostyka patogenów - c.d.

Wysokiej jakości zestawy do ilościowej i jakościowej diagnostyki wirusologicznej i bakteriologicznej z certyfikatami CE IVD do diagnostyki in vitro. Zestawy do analizy ilościowej zawierają endogenną kontrolę wewnętrzną, sprawdzającą poprawność procesu izolacji materiału genetycznego oraz inhibicję reakcji.

Zestawy umożliwiają wykonywanie reakcji typu multiplex lub pojedynczych oznaczeń metodami PCR i real-time PCR. Są kompatybilne ze wszystkimi znanymi termocyklerami i aparatami do real-time PCR.

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- zestawy diagnostyczne z certyfikatem CE IVD
- endogenna kontrola wewnętrzna w diagnostyce ilościowej
- wysoka czułość i powtarzalność

Diagnostyka mikrobiologiczna - real-time PCR i PCR

Pojedyncze gatunkiCampylobacter jejuni, E. coli O157, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Enterobacter sakazakii, Vibrio vulnificus, Legionella pneumophila, EHEC, ETEC, Salmonella enteritidis, EPEC, Pseudomonas aeruginosa, VRE
Panele multiplexVibrio Multi I, Vibrio Multi II, EAEC/EIEC, Salmonella & Shigella, Enterococcus Duplex, Campylobacter Triplex, Diarrheal E. coli 4-plex, E. coli O157 & Salmonella, Staphylococcus aureus & Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus Multiplex, 19 Pathogen Multiplex (Cj, Cc, Cp(cpa), Vc, Vv, Vp, Lm, Sla, Bc, Yer, Sta, VT1, VT2, Lt, St, aggR, bfpA, eaeA, ipaH), 20 Pathogen Multiplex (Cj, Cc, Cp(cpa, cpe), Vc, Vv, Vp, Lm, Sla, Bc, Yer, Sta, VT1, VT2, Lt, St, aggR, bfpA, eaeA, ipaH), MRSA, Salmonella Triplex (spp., enteritidis, typhimurium), Salmonella typhi & paratyphi A/ B, Bacillus cereus toxin (cer, hblc, bceT)

Diagnostyka wirusologiczna - real time PCR

GrypaInfluenza A/B, Influenza A / Pandemic H1N1, Pandemic H1N1 / H3N2, Pandemic H1N1/H3N2/H5N1, Influenza A, Influenza B, Pandemic H1N1, AI H5N1, AI H7N7, AI H9N2
Układ oddechowyHuman Adenovirus / Bocavirus, Parainfluenza Virus 1/2/3, RSV A & B/HMV, Coronavirus 229E/OC43/NL63, Rhinovirus
Przewód pokarmowyAdenovirus, Astrovirus, Norovirus G I, Norovirus G II, Rotavirus, Norovirus GI / GII, Adeno / Astro/ Rota

Protozoa - real time PCR

Pojedyncze gatunkiCryptosporidium parvum, Giardia lamblia