IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

CHOROBY GENETYCZNE 

Wysokiej jakości zestawy do ilościowej i jakościowej diagnostyki molekularnej z zakresu chorób genetycznych.
Wszystkie zestawy posiadają certyfikat CE IVD do diagnostyki in vitro.

Zestawy do real-time PCR posiadają endogenną kontrolę wewnętrzną, kontrolę negatywną i dodatkową, egzogenną kontrolę wewnętrzną, niezbędną dla próbek niezawierających komórek gospodarza. Zastosowanie systemu dUTP/UNG gwarantuje wyeliminowanie fałszywie pozytywnych wyników. Dzięki wspólnemu profilowi temperaturowemu w trakcie jednego uruchomienia aparatu można zdiagnozować wiele chorób. Do walidacji i standaryzacji procedur diagnostycznych producent oferuje kontrole pozytywne i kontrole ilościowe kompatybilne z oferowanymi zestawami.


Diagnostyka ilościowa – real-time PCR

Trombofilia Czynnik V Leiden mutacja G1691A, Czynnik II mutacja G20210A, MTHFR mutacja A1298C, MTHFR mutacja C677T, czynnik V mutacja H1299R, Czynnik V mutacja Y1702C, PAI-1 polimorfizm 675 4G/5G, ACE insercja/delecja
Hemochromatoza Gen HFE mutacja C282Y, gen HFE mutacja H63D, gen HFE mutacja S65C

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wysoka czułość i powtarzalność
- endogenna i egzogenna kontrola wewnętrzna
- wspólny profil temperaturowy
- system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
- dodatkowe standardy
- do walidacji procedur


Diagnostyka jakościowa - klasyczny PCR

Hematologia Jednoczesna detekcja mutacji czynnik V Leiden G1691A, czynnik II G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C
Choroby genetyczne Celiakia, detekcja delecji w lokus AZF, detekcja trisomii chromosomów 13, 18 i 21

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- wysoka czułość i powtarzalność
- system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG


Diagnostyka jakościowa – real-time PCR

Zestawy do jakościowej diagnostyki chorób genetycznych pozwalają z wysoką czułością i powtarzalnością wykrywać pojedyncze mutacje (SNP). Każdy zestaw posiada kontrole (zmutowany genotyp i typ dziki), co gwarantuje wiarygodność otrzymanych wyników. Zestawy są zoptymalizowane na wszystkie znane aparaty do real-time PCR.

Choroby genetyczne - Celiakia (HLADQ2, HLADQ8)
- Interleukina 28B
- Czynnik V Leiden (G1691A)
- Czynnik II (G20210A)
- Nietolerancja laktozy (C1391T-G22018A)
- MTHFR (mutacja C677T)
- MTHFR (mutacja A12298C)
- Receptor FSH (A919G/thr307ala-A2039/Asn680Ser)
- HLA-B27

Najważniejsze zalety:
- certyfikat CE IVD
- kontrola wewnętrzna
- wysoka czułość i powtarzalność
- na każdy aparat real-time PCR