IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

AUTOMATYCZNA KAPILARNA ELEKTROFOREZA PULSACYJNA FEMTO PULSEFEMTO Pulse zwycięzca w 2016 roku prestiżowej nagrody "One of the 100 Most Technologically Significant New Products of the Year in Analytical/Test".


Dzięki zastosowaniu pola pulsacyjnego FEMTO Pulse jest pierwszym na świecie urządzeniem umożliwiającym rozdzielanie fragmentów o długości nawet do 200 tysięcy pz. Doskonale zaprojektowany układ detekcyjny uzyskuje 100-krotnie większą czułość w porównaniu z innymi aparatami. FEMTO Pulse pozwala na detekcję kwasów nukleinowych o stężeniu od 5fg/ul.

FEMTO Pulse to bardzo uniwersalny instrument do analiz ilościowych i jakościowych o wszechstronnym zastosowaniu. Może być stosowany do:

 • rozdziału dużych fragmentów DNA do 200 tysięcy pz
 • analizy wyizolowanego wolnokrążącego DNA (cfDNA)
 • sprawdzania jakości bibliotek NGS (Illumina, PAcBio)
 • wykrywania obcego DNA w preparatach biotechnologicznych (szczepionki, leki, przeciwciała)
 • rozdziału całkowitego RNA
 • rozdziału niskocząsteczkowego RNA
 • analizy egzosomów
 • analizy klonów z biblioteki BAC
 • analizy wyizolowanego RNA z pojedynczej komórki
 • analizy kwasów nukleinowych wyizolowanych ze skrawków FFPE
 • każdej innej aplikacji związanej z jakościowym i/lub ilościowym rozdziałem kwasów nukleinowych


Dostarczone wraz z aparatem oprogramowanie PROSize 3.0 pozwala na przedstawienie otrzymanych wyników w postaci elektroforogramu, zdjęcia żelu i w postaci liczbowej oraz na ich eksport w formatach pdf i csv.

FEMTO Pulse umożliwia rozdział 288 prób bez ingerencji użytkownika, a do rozdziału wystarczy tylko 1-2ul próbki.

W przypadku kiedy użycie pulsacyjnego pola nie jest konieczne sprzęt  może być wykorzystany jako aparat do klasycznej elektroforezy kapilarnej, w której rozdział jest prowadzony przy stałym polu elektrycznym.