IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

3D flow
badanie oddziaływań międzykomórkowych w warunkach dynamicznych


   


Najnowsza komora 3D Flow przewyższa wszystkie inne rozwiązania do badania oddziaływań komórkowych. Jest to jedyna technologia in vitro która pozwala połączyć fizjologiczną siłę ścinania podczas przepływu (flow shear stress) z gradientem chemokin i lokalnym mikrośrodowiskiem. Na rynku nie ma obecnie podobnego rozwiązania. Poprzednie metody, m.in. statyczne oraz w przepływie 2D nie dawały możliwości połączenia tych trzech kluczowych parametrów w jednym teście.

Najczęściej spotykane w literaturze zastosowania to: symulowanie in vitro tkankowo-specyficznych łożysk naczyniowych (np. łączenie pochodzących z mózgu komórek śródbłonka z astrocytami dla zasymulowania bariery krew-mózg w warunkach fizjologicznej siły ścinającej), testowanie przepuszczalności naczyń i zdolności leków do przekraczania bariery naczyń, testowanie kandydatów na leki wpływających na migrację komórek i przewidywanie zachowania komórek terapeutycznych in vivo po iniekcji wewnątrznaczyniowej.

Komora 3D Flow jest wszechstronnym i niedrogim narzędziem do różnych zastosowań w wielu dziedzinach medycyny, w tym wynajdowanie leków, biologia komórek macierzystych, medycyna regeneracyjna, biologia naczyniowa, hematologia, onkologia, autoimmunologia, proces zapalny (drug development, stem cell biology, regenerative medicine, vascular biology, hematology, oncology, autoimmunity, and inflammation). Komora 3D Flow jest także użyteczna w naukach translational science i przedklinicznym wynajdywaniu leków.

Kompletny system obejmuje:
- komorę 3D Flow z 3 zbiornikami
- 3 górne wkłady membranowe
- 3 dolne wkłady membranowe
- rurki
- tacę
- respirator do wymiany gazowej i odpowietrzaniaApplications:
• Stem cell homing
• Drug delivery via vascular route
• Transmigration studies
• Vasculature studies
• Blood-brain barrier modeling
• Invasion/Migration
• Tumor Progression Studies
• Arteriosclerotic vascular disease (ASVD) Studies
• Chemokine signaling
• Cellular adhesion
• Cell polarization
• Therapeutic development

Schematyczne przedstawienie potencjalnych zastosowań: