Sekwencjonowanie

smart

SmartSeq / Mix2Seq

  • usługa sekwencjonowania oraz bezpieczne przesyłanie próbek
  • zestaw zawiera 96 probówek oznaczonych kodem kreskowym wraz z zatyczkami
  • probówki mogą być wykorzystane w całości przez zamawiajacego lub niezależnie przez różne osoby w laboratorium
  • probówki wraz z nałożoną próbką i własnym lub wybranym primerem wysyłane są do sekwencjonowania do firmy Eurofins Genomics
  • wyniki odczytywane są w internecie poprzez indywidualne konto klienta następnego dnia po dostarczeniu
  • odczyt do 1100 zasad w formatach .ab1, .scf i fasta
  • raport jakościowy z odczytu w formacie pdf

SmartSeq / Mix2Seq

sekwencjaunikalny system do sekwencjonowania gwarantujący bezpieczne przesłanie badanej próbki,
wysyłasz matrycę z dodanymi primerami
używasz dostarczonych probówkach z kodem kreskowym
Value Read

Value Read

sekwencjausługa sekwencjonowania pojedynczych próbek (sekwencji plazmidowych, fragmentów oraz produktów PCR),
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym
    
Prepaid Barcodes

sekwencjaprzedpłacony serwis sekwencjonowania,
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym
    
Service a la Carte     indywidualne projekty sekwencjonowania

Ready to Load           sekwencjonowanie próbek gotowych do nałożenia bezpośrednio na sekwenator ABI

96-well                        sekwencjonowanie w płytkach 96-dołkowych

Primer Walking          sekwencjonowanie bardzo długich fragmentów

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ DZIAŁ:

Sekwencjonowanie DNA Na Zamówienie