IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<

   AUTOMATYZACJA
   APARATURA
   BIOFARMA

automatyczne nastawianie reakcji
pipetory dedykowane do PCR i real-time PCRautomatyczna izolacja DNA
i RNA

bioroboty do izolacji z różnych materiałówstacje pipetujące
nastawianie reakcji, serie rozcieńczeń, normalizacja stężeń, kopiowanie płytek, mastermiksyelektroforeza kapilarna
automatyczny rozdział DNA i RNA, analiza ilościowa i jakościowa, miRNA, przygoto-wywanie bibliotek NGSELISA
automatyczne nastawianie reakcji i płukanie płytek, certyfkowane czytniki ELISAautomatyczna selekcja klonów
automaty do selekcji klonów eukariotycznych i bakteryjnych, automatyczne wykrywanie monoklonalnościautoloadery
magazyny próbek i automaty podające płytki reakcyjne w analizie HCS, mikromacierzach, ELISA, fluorescencji, luminescencji


asystent pipetowania w tablecie
proste i wygodne pipetowanie w płytkach 96 i 384 dzięki podświetlanym studzienkomtermocyklery PCR
termocyklery SensoQuest z 5-letnią gwarancją
bloki 96, 48 i potrójne niezależnetermocyklery real-time PCR
wielokanałowe - do 8 kanałów fluorescencyjnych, HRM,
małe personalne
48, płytkowe 96
i potrójne niezależnewielodetekcyjne czytniki płytek
nowoczesne czytniki absorbancji, fluorescencji, luminescencji, TRF, FP, czytniki z pipetorem do calcium assay, cytometria i wizualizacja komórekdokumentacja żeli i Western blot
systemy do fluorescencji i chemiluminescencjielektroforeza
aparaty do elektroforezy poziomej i pionowej w pełnym zakresie, dedykowane zasilaczespektrofotometry ul
spcjalistyczne spektrofometry mikrolitrowe do DNA, RNA, białek i stopnia wyznakowaniaultrazamrażarki -86°C
nowoczesne smukłe zamrażarki niskotemperaturowe z systemem podwójnego chłodzeniabanki krwi / blood bank
nowoczesne certyfikowane chłodziarki do przechowywania krwi i produktów krwiopochodnychmikromacierze
kompletna platforma do analizy mikromacierzy, skanery konfokalne i niekonfokalneelektroporatory
elektroporacja, elektrofuzja, mikromanipulacjaNew Product Innovation Award 2015 dla MD
Molecular Devices zdobył prestiżową nagrodę New Product Innovation Award 2015 za swój najnowszy aparat do HCS ImageExpress Micro ConfocalHigh Content Screening, HCS, Cell Imaging
automatyczna mikroskopia widefield i konfokalna, analiza wieloparametrowa, testy komórkowe w kontrolowanym środowisku3D flow chamber
badanie oddziaływań międzykomórkowych w warunkach dynamicznychcolony pickers
screening i komputerowa selekcja klonówQC
kontrola jakości i monitoring zanieczyszczeńThreshold
szybkie molekularne monitorowanie wydajności bioprocesu produkcyjnegokanały jonowe
klasyczny Path Clamp i automatyczna elektrofizjologiazestawy reakcyjne
GPCR, calcium assay, enzymy, neurotransmitery, potencjał błonowy, kardiotoksyczność, przeżywalność komórek, western blot, wydajność bioprocesów, monitoring zanieczyszczenia, analiza ilościowa białek